دخیل عشـ♥ـق

دخیل عشـ♥ـق

تا خانه ی دل ساخته شد در حرمش
با "عین" و "شین" و "قاف" آراستمش

***

لایمکن الفرار از عشـ♥ـق

۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

ز گوشه گوشه ی دنیا فقط شش گوشه میخواهم...

+ دلم خیمه ی ماتم شده مولا، پر از داغ محرم شده مولا، سپردم دل خود را به نسیمی که سحر می وزد از کرب و بلایت، شمیمی که می آید ز مزار شهدایت، دوباره منم و اشکی و آهی، من و روی سیاهی، به امید نگاهی...


چتر را می بندم و روی زمین می ایستم

زیر باران امام اولین می ایستم

 

اذن می خواهد به ایوان نجف داخل شدن

بین صف پشت سر روح الامین می ایستم

 

تا مگر من را ببیند شمس چشمان علی(ع)

کاهم و تا مرگ زیر ذره بین می ایستم

 

جسم و جانم جملگی قربانی دست خدا

تا ابد پای امیرالمومنین می ایستم

...

روز پدر

میلاد  امام علی(ع) و روز   پدر مبارک!+ دلتنگ ایوون طلای نجفـــــــــــــ هستم آقا...

پ.ن : شاعر:محسن رضوانی

تا بر لب خویش نام حیــــــدر داریم

کی بیم ز دشمن ستمگر داریم

از مهر عـــــــــــــلی(ع) و یازده فرزندش

ما، گِردِ دیار خویش سنگر داریم

میلاد امام علی (ع)

فاش می‌گویم که مولایم علی(ع) ست

آفتاب صبح فردایم علی(ع) ست

هرکه در عشق علی(ع) گم می‌شود

مثل گل محبوب مردم می‌شودرفقا خیلی التماس دعا

این الرجبیون؟!

این الرجبیون